Tìm người thân

MS11875: Phạm Thị Tuyết tìm con Bùi Thị Phương Thảo

Họ và tên: Bùi Thị Phương Thảo

Năm sinh: 1994

Năm thất lạc: 2004

Bà Phạm Thị Tuyết đăng ký tìm con Bùi Thị Phương Thảo, sinh năm 1994, tại Thái Nguyên.

Năm 1997, bà Phạm Thị Tuyết cho con gái Bùi Thị Phương Thảo cho một gia đình người Pháp, tại sở Tư Pháp tỉnh Thái Nguyên. Năm 2004, bà nhận được thư của ba mẹ nuôi em Thảo. Tuy nhiên, khi bà gửi thư lại thì không có hồi âm rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]