Tìm người thân

MS15825: Phạm Thị Trung Thủy tìm con trai cho lúc nhỏ

Họ và tên: Tìm con trai chưa đặt tên

Năm thất lạc: 1982

Bà Phạm Thị Trung Thủy đăng ký tìm con trai chưa đặt tên, sinh năm 1982.

Năm 1982, bà Phạm Thị Trung Thủy sinh được một người con trai tại bệnh viện Từ Dũ. Do hoàn cảnh khó khăn, bà Thủy mang con trai mới sinh cho một gia đình ở Rạch Giá nhận làm con nuôi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *