Tìm người thân

MS19572: Phạm Thị Tới tìm con cháu dì Nguyễn Thị Tuyển và Nguyễn Thị Tuyết

Họ và tên: Con cháu bà Nguyễn Thị Tuyển và Nguyễn Thị Tuyết

Năm thất lạc: 1945

Chị Phạm Thị Tới mong tìm con cháu dì Nguyễn Thị Tuyển và Nguyễn Thị Tuyết. Cha là cụ Nguyễn Bá Hồng. Quê Nam Định.

Cụ Nguyễn Bá Hồng sinh được 3 người con là Nguyễn Thị Mây, Nguyễn Thị Tuyển và Nguyễn Thị Tuyết. Cụ Hồng làm nghề dạy chữ Quốc Ngữ. Trước năm 1945, cụ Hồng dẫn 2 người con là Tuyển và Tuyết vào Nam sinh sống. Do con gái lớn tên Mây bị bệnh tim nên cụ lại cho người bạn ở quê chữa trị. Kể từ ngày đó, gia đình không biết tin tức gì về cụ Hồng và hai con.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]