Tìm người thân

MS9266: Phạm Thi tìm cha nuôi John Bon Dinna

Họ và tên: John Bon Dinna

Quê quán: Úc

Năm thất lạc: 1970-1971

Anh Phạm Thi

Anh Phạm Thi

Trong ảnh là anh Phạm Thi đăng ký tìm cha nuôi là ông John Bon Dinna.

Không rõ năm nào, ông John đi lính đóng quân tại Việt Nam. Trong thời gian là cố vấn tại Chi khu Xuyên Mộc tại tỉnh Phước Tuy, ông John đã nhận anh Thi làm con nuôi. Khoảng năm 1970, ông John được lệnh về nước, khi đó ông muốn đưa anh Thi theo nhưng anh Thi không chịu nên ông để lại địa chỉ cùa mình ở Úc để tiện việc liên lạc. Tuy nhiên, địa chỉ đó đã bị thất lạc nên anh Thi cũng bị mất liên lạc với cha nuôi từ đó. Anh Thi chỉ biết khi sang Việt Nam thì ông John có một con gái 9 tuổi, còn vợ ông đã mất trước đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *