Tìm người thân

MS11680: Phạm Thị Thúy tìm mẹ Lại Thị Ngà

Họ và tên: Lại Thị Ngà

Năm sinh: 1944

Năm thất lạc: 1972

Ảnh chị Thúy

Trong ảnh là chị Phạm Thị Thúy, sinh năm 1973, đăng ký tìm mẹ Lại Thị Ngà, sinh khoảng năm 1944.

Theo thông tin từ cha mẹ nuôi kể lại. Ngày 2/2/1973, ông bà xin chị từ nhà bảo sanh Từ Dũ về làm con nuôi. Lúc đó trên tay chị Thúy có đeo một cái vòng ghi tên mẹ là Phạm Thị Ngà, 29 tuổi.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]