Tìm người thân

MS16010: Phạm Thị Thục Quyên tìm ông ngoại Hoàng Min

Họ và tên: Hoàng Min

Năm thất lạc: 2003

Chị Phạm Thị Thục Quyên đăng ký tìm ông ngoại Hoàng Min, sinh năm 1930, quê Gia Lai.

                            Ông Hoàng Min

Tháng 10/2003, ông Hoàng Min có dấu hiệu bị tâm thần, bỏ nhà đi. Sau đó, gia đình có nhận được thông tin ông Min đang ở Núi Bà, Tây Ninh, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]