Tìm người thân

MS10193: Phạm Thị Thơm tìm em Phạm Thị Huệ

Họ và tên: Phạm Thị Huệ

Tên cha: Phạm Đức Phan

Tên mẹ: Vũ Văn Ro

Năm thất lạc: 1951

Bà Phạm Thị Thơm đăng ký tìm em Phạm Thị Huệ, sinh năm 1943, quê Nam Định. Cha mẹ là cụ Phạm Đức Phan, tức Ro và cụ Trần Thị Yên.

Cụ Ro và cụ Yên đi mộ phu cao su ở Pháp rồi sinh được chín người con là Phiến, Thơm, Tho, Hán, Huệ, Hào, Lan, Ân và Thúy. Khi mới chào đời, bà Huệ đã được cho làm con nuôi của cụ Tuyển. Năm 1951, gia đình hồi hương về Việt Nam, riêng bà Huệ ở lại Pháp với mẹ nuôi và mất tin tức đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *