Tìm người thân

MS10503: Phạm Thị Thế tìm gia đình

Họ và tên: Phạm Thị Thế

Năm thất lạc: 1972

Chị Phạm Thị Thế, sinh năm 1972 đăng ký tìm gia đình.

Theo thông tin từ mẹ nuôi là bà Ngô Thị Trí kể lại. Năm 1972, mẹ ruột chị Thế sau khi sinh chị Thế thì có gửi chị kèm theo tiền và sữa cho một bà vú nuôi giúp. Khi chị Thế được khoảng 4 tháng thì người mẹ không quay lại, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *