Tìm người thân

MS7982: Phạm Thị Tẹo tìm em Phạm Thị Tèo

Họ và tên: Phạm Thị Tèo

Tên cha: Phạm Văn Tâm

Năm thất lạc: 1931

Bà Phạm Thị Tẹo

Bà Phạm Thị Tẹo

Trong ảnh là bà Phạm Thị Tẹo, sinh năm 1924, tha thiết mong tin em là Phạm Thị Tèo, sinh năm 1926, thất lạc khoảng năm 1931.

Không rõ năm nào cụ Phạm Văn Tâm đi lính ở Sài Gòn rồi lấy vợ và sinh được 2 người con gái là Tẹo và Tèo. Năm 1929, cụ Tâm đưa vợ con về lại Thái Bình sinh sống.

Năm 1931, vợ chồng mâu thuẫn nhau, vợ ông Tâm bồng con gái nhỏ tên Tèo bỏ đi rồi bặt tin từ đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]