Tìm người thân

MS15007 : Phạm Thị Sáu tìm bố chồng Nguyễn Công Ấm

Họ và tên: Nguyễn Công Ấm

Năm thất lạc: 2009

Chị Phạm Thị Sáu mong biết tin bố chồng Nguyễn Công Ấm, sinh năm 1930, quê Nam Định.

Ông Nguyễn Công Ấm là thương binh, quê quán tại Nam Định. Năm 2009, ông Ấm vào Quảng Trị thăm cháu. Tháng 6/2009, ông Ẩm nói với cháu ông về quê, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]