Tìm người thân

MS15830: Phạm Thị Sâm tìm con Phan Sỹ Hiền

Họ và tên: Phan Sỹ Hiền

Tên cha: Phan Sỹ Huy

Tên mẹ: Phạm Thị Sâm

Tên anh-chị-em: Huệ, Hạnh và Hương

Năm thất lạc: 1982

Bà Phạm Thị Sâm

Bà Phạm Thị Sâm đăng ký tìm con Phan Sỹ Hiền, sinh năm 1965, quê Nghệ An. Bố mẹ là ông bà Phan Sỹ Huy và Phạm Thị Sâm. Các chị em là Huệ, Hạnh và Hương.

Năm 1982, anh Phan Sỹ Hiền đến ở với bố tại cơ quan để bố kèm học. Trong thời gian này anh Hiền theo một số bạn đi chơi. Sau đó, có bạn về cho gia đình biết, cả nhóm đi đến ga Đà Nẵng thì thất lạc nhau, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *