Tìm người thân

MS8166: Phạm Thị Phước tìm bạn tên Phượng

Họ và tên: Tìm bạn tên Phượng

Năm thất lạc: 1965

Bà Phạm Thị Phước đăng ký tìm bạn Phượng, sinh khoảng năm 1954.

Năm 1965, ba bà Phượng làm việc ở Quân cảnh Tư pháp Phan Thiết nên đưa vợ con từ ngoài Bắc vào cùng. Lúc này bà Phượng theo học lớp 5 tại trường Nữ Phan Thiết và chơi thân với bà Phước. Cũng trong năm đó, bà Phước thi rớt lớp Đệ Thất, phải đi học trường tư nên mất liên lạc với bạn thân của mình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *