Tìm người thân

MS14567: Phạm Thị Niệm tìm dì Trần Thị Huệ

Họ và tên: Trần Thị Huệ

Tên cha: Trần Văn Huê

Tên mẹ: Trần Thị Tần

Tên anh-chị-em: Sen, Cúc và Huy

Năm thất lạc: 1977

Gia đình mong biết tin bà Trần Thị Huệ, sinh tại Lào. Thân sinh là hai cụ Trần Văn Huê và Trần Thị Tần. Các anh chị em là Sen, Cúc và Huy.

Bà Trần Thị Huệ cùng các con cháu

Bà Trần Thị Huệ sinh ra và lớn lên tại Savanakhet, Lào. Năm 1977, gia đình nhận được thư của bà Huệ báo cho biết gia đình bà đã di cư sang Pháp, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *