Tìm người thân

MS15471: Phạm Thị Ngọc tìm mẹ Phạm Thị Hinh

Họ và tên: Phạm Thị Hinh

Năm thất lạc: 2007

Bà Phạm Thị Hinh

Chị Phạm Thị Ngọc đăng ký tìm mẹ Phạm Thị Hinh, sinh năm 1951, quê Nam Định. Các con là Phạm Thị Ngọc, Phạm Văn Hùng và Phạm Văn Hải.

Ngày 20/5/2007, bà Phạm Thị Hinh lên nhà con trai là anh Phạm Văn Hùng, tại Thái Nguyên chơi. Ngày 26/5/2007, anh Hùng đưa bà Hinh đưa ra bến xe Thái Nguyên để về quê. Đến tối chưa thấy bà Hinh về nhà, các con đi tìm nhiều nơi nhưng không có tin tức, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]