Tìm người thân

MS7732: Phạm Thị Năng tìm chị Phạm Thị Nói

Họ và tên: Phạm Thị Nói

Năm thất lạc: 1962

Bà Phạm Thị Năng tha thiết mong tin chị là Phạm Thị Nói, sinh năm 1938, tại Tây Ninh. Cha là ông Phạm Văn Bay. Mẹ tên là Đào Thị Trừ. Các anh chị em trong gia đình tên là Chừng, Năng, Bé, Hoành và Liệt.

Năm 1954, bà Nói rời quê lên Sài Gòn lập nghiệp tới năm 1959 thì chuyển về Biên Hòa sinh sống bằng nghề nuôi dê. Năm 1962, bà Nói chuyển ra Phan Rang, Ninh Thuận rồi bặt tin từ ngày đó

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *