Tìm người thân

MS1216: Phạm Thị Năm tìm con là Trần Văn Lân

Họ và tên: Trần Văn Lân

Năm sinh: 10/10/1963

Tên cha: Trần Ân

Tên mẹ: Phạm Thị Năm

Năm thất lạc: 1966

Ảnh CMND của bà Phạm Thị Năm
Bà Phạm Thị Năm hiện nay

Ông Trần Ân tham gia cách mạng năm 1962 tại Dinh Điền, Nhơn Thọ. Bà Phạm Thị Năm cũng tham gia công tác cách mạng ở cùng nơi ông Ân. Ông bà có với nhau 1 người con là Trần Văn Lân  sinh 1963.

Năm 1964 ông Ân thoát ly gia đình và đi hoạt động cách mạng tại Khu 9 làm đội trưởng của khu này.

Ngày 24/4/1966 bà Năm nhận được lệnh triệu tập để lên chỗ chỉ huy cách Dinh Điền 6km để báo cáo tình hình địch càn quét khu vực Dinh Điền. Bà Năm để con lại ở đơn vị, khi ấy Lân mới lên 3.

Và cũng đúng ngày hôm đó quân đội Sài Gòn quay trơ lại càn quét khu vực này và bắt đi đứa con nhỏ của bà. Có người cho hay là sau khi Lân bị lính bắt đi thì giao lại cho một người Quảng Trị làm y tá bên quân đội Sài Gòn.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]