Tìm người thân

MS8527: Phạm Thị Mỹ Não tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: Tìm họ hàng bên nội

Năm thất lạc: Khoảng 1945

Chị Phạm Thị Mỹ Não là cháu nội của cụ Phạm Hữu Thường, đăng ký tìm họ hàng bên nội.

Theo thông tin mà chị Não biết được. Ông nội chị Não là con giữa trong gia đình có 3 anh em là Phạm Hữu Từ, Phạm Hữu Thường, tức Biện Thường và Phạm Hữu Tài, thường gọi là cụ Tổng Tài. Quê ở Cái Cam, Vĩnh Long. Khoảng năm 1945, cụ Từ mất, cụ Thường bỏ nhà đi, ở nhà chỉ còn cụ Tài phụng dưỡng cha mẹ. Sau khi cha mẹ mất, cụ Tài cũng bỏ nhà đi, và bặt tin cho tới nay.

Khoảng năm 2007, có 2 người tên là Tư Thọ và Hai Đức tìm về Vĩnh Long cho hay mình là cháu nội của cụ Tổng Tài để hỏi tin tức của cụ Biện Thường nhưng không gặp nên bỏ đi mà không để lại thông tin gì.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]