Tìm người thân

MS3017: Phạm Thị Mỹ Não tìm chị họ Phạm Thị Rôi

Họ và tên: Phạm Thị Rôi

Năm sinh: 1930

Tên cha: Phạm Hữu Tình

Tên mẹ: Nguyễn Thị Ngọc

Tên anh-chị-em: Pham Thị Hal ( Sang )

Năm thất lạc: 1944

Chị Phạm Thị Mỹ Não ở Cà Mau, mong muốn tìm người chị họ sinh năm 1930, tên là Phạm Thị Rôi. Cha là cụ Phạm Hữu Tình. Mẹ là Nguyễn Thị Ngọc.

Bà Rôi còn có người em gái tên là Phạm Thị Ral.

Khi trước, gia đình sống tại đường Lê Văn Duyệt, Sài Gòn, Gia Định.

Vào năm 1944, bà Rôi đi theo một người phụ nữ Chăm rồi biệt tích cho đến nay. Gia đình cũng có chút hy vọng là bà Rôi theo người Chăm sang Campuchia.

Bà Phạm Thị Ral (Sang), em gái bà Rôi
Hình cụ Phạm Hữu Tình (cha bà Rôi)
Cụ Phạm Hữu Thường (ông nội bà Rôi)

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *