Tìm người thân

MS3820: Phạm Thị Mỹ Hạnh tìm cha WISH TRINT

Họ và tên: WISH TRINT

Năm thất lạc: 1973

Ông WISH TRINT là người New-Zeland khoảng thời gian những năm 1973, ông ở ban nhạc ANCO sư đoàn 1-317 HQDC, đóng quân ở Việt Nam. Năm 1973, ông quan hệ với bà Bùi Thị Nguyên là nhân viên ở câu lạc bộ phục vụ lính Mỹ. Ít lâu sau, bà Nguyên biết mình mang bầu, thì cũng là lúc ông phải về nước. Kể từ đó tới nay, bà Nguyên cùng con gái không nhận được tin tức gì về ông nữa.

Bà Bùi Thị Nguyên

Bà Bùi Thị Nguyên

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *