Tìm người thân

MS12139: Phạm Thị Mơ tìm anh Phạm Văn Trị

Họ và tên: Phạm Văn Trị

Năm sinh: 1946

Tên cha: Phạm Văn Mỹ

Năm thất lạc: 1946

Ảnh bà Mơ

Bà Phạm Thị Mơ đăng ký tìm anh Phạm Văn Trị, sinh năm 1946, quê Hải Phòng. Cha là cụ Phạm Văn Mỹ.

Năm 1946, vợ mất, cuộc sống khó khăn, cụ Mỹ mang con trai mới sinh gởi vào nhà thờ Đệ ở Thái Bình nhờ nuôi giúp. Vài năm sau, cụ Mỹ quay lại đón con thì mọi người sống ở đây đã chuyển vào Nam nhưng không có thông tin cụ thể để đi tìm.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *