Tìm người thân

MS14626 : Phạm Thị Liên tìm con Nguyễn Thị Hoan

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoan

Tên mẹ: Phạm Thị Liên

Năm thất lạc: 1992

Bà Phạm Thị Liên mong tìm con Nguyễn Thị Hoan, sinh khoảng năm 1974, quê Thanh Hóa.

Tháng 2/1992, chị Nguyễn Thị Hoan bỏ nhà đi. Năm 2006, gia đình có nghe tin chị Hoan đang sống tại Trung Quốc, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *