Tìm người thân

MS16329: Phạm Thị Lan tìm gia đình cậu Đào Văn Thiệu

Họ và tên: Đào Văn Thiệu, tức Bé

Quê quán: Hải Phòng

Tên mẹ: Nguyễn Thị Thiềng

Tên anh-chị-em: con Đào Thị Lan, Đào Thị Huệ, Đào Thị Quế

Năm thất lạc: 1954

Bà Phạm Thị Lan mong biết tin cậu Đào Văn Thiệu, tức Bé cùng các con Đào Thị Lan, Đào Thị Huệ và Đào Thị Quế. Quê Hải Phòng.

Năm 1954, gia đình cụ Đào Văn Thiệu cùng mẹ ruột Nguyễn Thị Thiềng từ Hải Phòng xuống tàu di cư vào Nam rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *