Tìm người thân

MS13801: Phạm Thị Khoát tìm gia đình

Năm thất lạc: 1945

Ảnh bà Khoát

Trong ảnh là bà Phạm Thị Khoát, sinh năm 1931, đăng ký tìm gia đình thất lạc năm 1945.

Theo thông tin mà bà Khoát được mẹ nuôi kể lại. Năm 1945, người mẹ dẫn theo 2 người con một trai, một gái đến Thủy Nguyên, Hải Phòng. Sau đó, người mẹ cho con gái cho gia đình cụ Còm nuôi. Người con trai sau đó cũng được cho một gia đình gần đó.

Sau khi cho con, người mẹ bỏ đi mà không để lại thông tin gì.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]