Tìm người thân

Phạm Thị Huyền tìm cô Phạm Thị Quế (Maria Schumacher), chú Phạm Dự Lân (Yue Antoin Schumacher), và Phạm Dự Quý (Joan Claude Schumacher)

Chị Phạm Thị Huyền mong biết tin cô Phạm Thị Quế, chú Phạm Dự Lân, và chú Phạm Dự Quý, thất lạc từ năm 1949, sau khi ba người được một gia đình người Pháp nhận nuôi.

Hình cụ Phạm Dự và cụ Nguyễn Thị Lời lúc trẻ 

 

Hai cụ Phạm Dư và Nguyễn Thị Lời sinh được 3 người con là Quế, Lân và Quý. Năm 1939, vợ chồng cụ Dư đi ở thuê cho gia đình người Pháp tên là Schumancher. Thấy hoàn cảnh gia đình cụ Dư khó khăn nên gia đình chủ đã nhận nuôi 3 người con của hai cụ. Ông Phạm Dự Quý, sinh năm 1941, đặt lại lên là Joan Claude Schumacher. Ông Phạm Dự Lân, sinh năm 1942, tên Yue Antoin Schumacher. Và cô Phạm Thị Quế, sinh năm 1943, tên Maria Schumancher.

Trước đây, ông Schumacher làm ở sở mật thám ở Hà Nội. Năm 1946 gia đình Schumancher cùng hai ông bà và 3 con sang Pháp, định cư tại Saint-laurent-d’Aigouze. Đến năm 1949, hai ông bà quay lại Việt Nam sinh sống, vẫn gửi thư thường xuyên nhưng đến năm 1954 thì mất liên lạc.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *