Tìm người thân

MS10995: Phạm Thị Hồng tìm em Mạnh

Họ và tên: Em tên Mạnh

Năm sinh: 1974

Quê quán: Bình Phước

Tên cha: Phạm Văn Cường

Tên mẹ: Năm Dẫu

Năm thất lạc: 1975

cha

Ông Phạm Văn Cường

Chị Phạm Thị Hồng đăng ký tìm em trai cùng cha khác mẹ tên Mạnh, sinh năm 1974, tại Bình Phước. Cha tên là Phạm Văn Cường. Mẹ là bà Năm Dẫu.

Không rõ năm nào, ông Phạm Văn Cường kết hôn với bà Trần Thị Phấn. Năm 1972, chiến tranh loạn lạc, bà Phấn đưa các con đi sơ tán. Ông Cường vẫn ở lại nhà. Trong thời gian đó, ông Cường chung sống với bà Năm Dẫu, là người vùng khác đến đây sinh sống. Năm 1974, bà Dẫu sinh được một người con trai đặt tên là Mạnh. Trước đó, bà Năm Dẫu đã có 5 người con riêng là Gái, Phước, Tuấn Anh, Tuấn Em và Lệ.

Tháng 5/1975, ông Cường theo bà Năm Dẫu về Bà Quẹo, Sài Gòn sinh sống rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]