Tìm người thân

MS3850: Phạm Thị Hòa tìm tìm anh Pham Bá Cường, Phạm Bá Việt

Họ và tên: Pham Bá Cường và Phạm Bá Việt

Năm sinh: 1942/1944

Tên anh-chị-em: Phạm Bá Túc

Năm thất lạc: 1972

Ông Phạm Bá Túc

Ông Phạm Bá Túc

Bác Phạm Bá Cường, Phạm Bá Việt, sinh khoảng năm 1944- 1946, có bố tên là Phạm Bá Túc, bạn bè gọi là ông Cổ, bí danh là Cẩm Thạch. Năm 1936, ông Túc đi đồn điền cao su ở Campuchia, rồi giác ngộ cách mạng, được kết nạp vào đảng. Năm 1955, ông tập kết ra Bắc, và công tác tại nông trường Đông Hiếu, Thanh Hóa. Năm 1972, ông bị giặc Mỹ sát hại. Theo lời kể của ông Túc trước khi mất, ông có đời vợ trước và có 2 người con trai, 1 trong hai người con bị cụt 1 tay, nghe nói là hai người con của ông đang tham gia chiến đấu ở Miền Nam Việt Nam. Nay ông Túc đã mất, những người anh em cùng cha khác mẹ của bác Cường, bác Việt rất muốn tìm được hai bác.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *