Tìm người thân

MS15223: Phạm Thị Hoa tìm con trai

Họ và tên: Con trai lai Mỹ đen

Tên mẹ: Phạm Thị Hoa

Năm thất lạc: 1971

Bà Phạm Thị Hoa đăng ký tìm con trai lai Mỹ đen, sinh năm 1971, tại Quảng Ngãi.

Trước năm 1970, bà Phạm Thị Hoa, quê Quảng Ngãi, làm việc trong sở Mỹ tại Gò Hội. Trong thời gian này, bà Hoa có chung sống với người lính Mỹ đen. Năm 1971, bà Hoa về quê sinh con trai. Sau khi sinh con trai được 3 tháng, con trai bà Hoa bị lính Mỹ đến bắt đi, rồi bặt tin từ đó.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]