Tìm người thân

MS7559: Phạm Thị Hoa tìm 2 bác Phạm Thị Tèo, Phạm Công Mận

Họ và tên: Phạm Thị Tèo và Phạm Công Mận

Tên cha: Phạm Công Khẩn

Tên mẹ: Phạm Thị Tý

Năm thất lạc: 1945

Một gia đình tại Nam Định rất mong biết thông tin về bà Phạm Thị Tèo, thường gọi là Tý Con và ông Phạm Công Mận tức Cu. Cha mẹ là hai cụ Phạm Công Khẩn, mẹ là Phạm Thị Tỳ. Quê Nam Định.

Ông Phăn Công Khẩn và vợ bà Phạm Thị Tý

Ông Phăn Công Khẩn và vợ bà Phạm Thị Tý

Bà Tèo sinh năm 1937, còn ông Mận sinh năm 1941, quê ở Nam Định. Năm đó, bà Tèo khoảng 9 tuổi, ông Mận khoảng 5 tuổi, đi thăm cha đang giữ đền ở cửa sông Hồng thì thất lạc rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *