Tìm người thân

MS15114: Phạm Thị Hiên tìm hai em

Họ và tên: Nguyễn Thị Chắt

Tên cha: Nguyễn Văn Ky

Tên mẹ: Nguyễn Thị Hiếu

Năm thất lạc: 1945

Bà Phạm Thị Hiên mong biết tin hai em Nguyễn Thị Chắt, sinh năm 1933 và em gái út chưa đặt tên, sinh năm 1941, quê Nam Định. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Văn Ky và Nguyễn Thị Hiếu.

Năm 1945, khi nạn đói xảy ra khắp miền Bắc, cụ Nguyễn Văn Ky bị Pháp bắt, một mình cụ Nguyễn Thị Hiếu nuôi 3 người con nhỏ. Do hoàn cảnh khó khăn, cụ Hiếu mang con gái thứ hai là bà Nguyễn Thị Chắt cho gia đình cụ Ngọc ở Tây Chùa, nhận làm con nuôi. Sau đó, cụ Hiếu sai con gái lớn là bà Nguyễn Thị Hiên mang con gái út bỏ ở cổng chợ, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]