Tìm người thân

MS15162: Phạm Thị Hiền tìm anh Phạm Văn Phước

Họ và tên: Phạm Văn Phước

Tên cha: Phạm Văn Thơm

Tên mẹ: Nguyễn Thị Dần

Tên anh-chị-em: Phạm Thị Hiền

Năm thất lạc: Khỏang năm 1950

Chị Phạm Thị Hiền

Chị Phạm Thị Hiền đăng ký tìm anh Phạm Văn Phước, sinh khoảng năm 1946, quê Sài Gòn. Thân sinh là hai cụ Phạm Văn Thơm và Nguyễn Thị Dần.

Khỏang năm 1950, cuộc sống khó khăn, cụ Nguyễn Thị Dần mang con trai Phạm Văn Phước gởi vào cô nhi viện Thị Nghè, nhờ các Sour nuôi giúp. Sau đó, gia đình vào thăm nhưng không gặp, rồi bặt tin ông Phước đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]