Tìm người thân

MS14480 : Phạm Thị Hằng tìm anh chị cùng cha

Họ và tên: Phạm Quý May, Phạm Quý Duyên và Phạm Thị Ngọ

Tên cha: Phạm Quý Đài

Tên mẹ: Nguyễn Thị Mai

Năm thất lạc: 1955

Cụ Phạm Quý Đài

Bà Phạm Thị Hằng mong tìm anh chị cùng cha Phạm Quý May, Phạm Quý Duyên và Phạm Thị Ngọ. Quê Sài Gòn. Thân sinh là hai cụ Phạm Quý Đài và Nguyễn Thị Mai.

Trước năm 1938, cụ Phạm Quý Đài kết hôn với cụ Nguyễn Thị Mai và sinh được 3 người con là May, Duyên và  Ngọc. Gia đình cụ Đài sống tại  Gò Vấp, Gia Định. Cụ Mai buôn bán tạp hóa tại chợ Bà Chiểu. Năm 1955, cụ Đài tập kết ra Bắc, rồi bặt tin gia đình đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]