Tìm người thân

MS15512: Phạm Thị Gái tìm em Phạm Thị Rục

Họ và tên: Phạm Thị Rục

Tên cha: Phạm Thế Tì

Tên mẹ: Phạm Thị Con

Năm thất lạc: 1958

Bà Phạm Thị Gái

Bà Phạm Thị Gái đăng ký tìm em Phạm Thị Rục, sinh năm 1951, quê Thái Bình. Thân sinh là ông bà Phạm Thế Tì và Phạm Thị Con.

Năm 1958, bố mẹ qua đời, bà Phạm Thị Gái theo cô ra Hải Phòng sinh sống còn bà Phạm Thị Rục về sống cùng với bố dượng ở Thái Bình. Cuộc sống khó khăn nên hằng ngày bà Rục đi xin ăn ở chợ Ngái Mới. Tại đây, bà Rục được cụ bà bán trứng ở Cao Mại nhận về làm con nuôi. Khi biết tin, bà Gái đến nhà nuôi tìm gặp bà Rục thì được biết bà Rục đã bỏ đi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]