Tìm người thân

MS15191: Phạm Thị Dung tìm em Phạm Hữu Dũng

Họ và tên: Phạm Hữu Dũng

Tên cha: Phạm Hữu Thang

Tên mẹ: Phạm Thị Cầm

Tên anh-chị-em: Thuấn, Bất, Long và Dung

Năm thất lạc: 1994

Chị Phạm Thị Dung đăng ký tìm em Phạm Hữu Dũng, sinh năm 1974, quê Thái Bình. Bố mẹ là ông và Phạm Hữu Thang và Phạm Thị Cầm. Các anh chị là Thuấn, Bất, Long và Dung.

Gia đình anh Phạm Hữu Dũng

Năm 1993, anh Phạm Hữu Dũng vào miền Nam tìm việc làm. Cuối năm 1994, gia đình nhận được thư của anh Dũng gởi về, trong thư anh Dũng cho biết anh làm việc tại quận 5, Tp.HCM. Sau đó, gia đình gởi thư vào, nhưng không thấy hồi âm, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]