Tìm người thân

MS9472: Phạm Thị Điệp tìm con Phạm Thị Kim Anh

Họ và tên: Phạm Thị Kim Anh

Năm sinh: 02/06/1964

Năm thất lạc: 1965

Bà Phạm Thị Điệp thường gọi là Kim, đăng ký tìm con là Phạm Thị Kim Anh, sinh năm 1964

Năm 1965, hoàn cảnh khó khăn, bà Điệp đành cho chị Kim Anh làm con nuôi bà Hồng, nhà ở cổng xe lửa số 5, gần nhà thờ Ba Chuông. Khi đó, bà Hồng làm việc trong quán bar mang tên Happy ở Tân Xã Châu.

Sau khi cho con, bà Kim thỉnh thoảng vẫn tới thăm nhưng bà Hồng không cho gặp mặt, rồi không rõ năm nào, bà  Cúc đưa con gái chuyển đi đâu không rõ.

Phạm Thị Kim Anh lúc nhỏ

Phạm Thị Kim Anh lúc nhỏ

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *