Tìm người thân

MS3044: Phạm Thị Đào tìm con Nguyễn Anh Dũng

Họ và tên: Nguyễn Thế Anh

Năm sinh: 1966

Tên cha: Phạm Thị Đào

Năm thất lạc: 1968

Bà Phạm Thị Đào

Bà Phạm Thị Đào

Mẹ Phạm Thị Đào đăng ký tìm con trai là Nguyễn Thế Anh, sau đổi tên thành Nguyễn Anh Dũng, sinh năm 1966, tại Hải Phòng.

Năm 1968, cuộc sống khó khăn, con trai hay đau ốm nên thông qua người môi giới, bà Đào đã cho con trai đi làm con nuôi. Người nhận nuôi là bà Gái, ở bên Dế (nay là An Dương, Hải Phòng). Bà Gái có chồng đi bộ đội, sau khi nhận con nuôi thì đổi tên cho bé thành Nguyễn Anh Dũng. Thông qua người môi giới, bà Đào vẫn biết được thông tin về con trai của mình. Nghe nói sau khi nhận con nuôi, bà Gái đã có thai và sinh thêm được một người con trai. Sau đó, gia đình bà Gái chuyển vào Nam và không có tin tức gì từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *