Tìm người thân

MS15452: Phạm Thị Chiến tìm cha Đoàn Văn Được

Họ và tên: Đoàn Văn Được

Năm thất lạc: 1972

Chị Phạm Thị Chiến

Chị Phạm Thị Chiến đăng ký tìm cha Đoàn Văn Được, quê Bình Định.

Trước năm 1970, ông Đoàn Văn Được đi tập kết ra Hà Bắc, làm công nhân cơ khí. Tại đây ông Được lập gia đình với bà Bình và sinh được 4 con là Cảnh, An, Nhàn, Nhận. Sau đó, ông quen bà Lương Thị Bình, quê Thái Bình. Năm 1970, bà Lương Thị Bình có thai. Ông Được đưa bà Lương Thị Bình về quê Thái Bình sinh con gái, đặt tên là Phạm Thị Chiến. Năm 1972, ông Được về Thái Bình thăm con gái nhưng lúc đó bà Lương Thị Bình đưa chị Chiến lên trường Dân tộc miền Nam ở Hòa Bình, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]