Tìm người thân

MS15669: Phạm Thị Bình tìm em gái cùng cháu

Họ và tên: Phạm Thị Minh và Phạm Huy Hùng

Tên cha: Phạm Văn Chà

Tên mẹ: Lã Thị Trần

Năm thất lạc: 1993

Chị Phạm Thị Bình đăng ký tìm em gái Phạm Thị Minh, sinh năm 1962 và cháu Phạm Huy Hùng, sinh năm 1991, quê Thái Bình. Ba mẹ của chị Minh là ông Phạm Văn Chà và bà Lã Thị Trần.

Năm 1993, chị Phạm Thị Minh dẫn con trai Phạm Huy Hùng theo người cùng làng lên Móng Cái, rồi mất tin tức đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]