Tìm người thân

MS 12525 : Phạm Thị Bích Thùy tìm mẹ tên Hận

Năm thất lạc: 1975

Ảnh chị Thùy lúc bé

Chị Phạm Thị Bích Thùy sinh năm 1975, tại Vũng Tàu đăng ký tìm mẹ tên Hận.

Năm 1975, sau khi sinh con được vài tiếng, người mẹ gởi con gái cho bà Lệ nuôi giúp. Khi đó, bà Lệ làm việc ở trại mồ côi An Phong. Năm 1981, trại mồ côi An Phong giải tán. Chị Thùy được người khác nhận nuôi. Năm 1991, chị Thùy về Vũng Tàu hỏi thăm thì nghe nói năm 1988 mẹ ruột có về tìm con nhưng không gặp.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]