Tìm người thân

MS14960 : Phạm Thị Bích Nhung tìm mẹ Lưu Thị Thám

Họ và tên: Lưu Thị Thám

Năm thất lạc: 1967

Bà Lưu Thị Thám lúc trẻ

Chị Phạm Thị Bích Nhung đăng ký tìm mẹ Lưu Thị Thám, sinh khoảng năm 1938, quê Bình Định. Chồng là ông Phạm Lương Xe. Các con là Bích Lan và Bích Nhung.

Trước năm 1966, ông Phạm Lương Xe là tài xế cho tỉnh trưởng tỉnh Quy Nhơn. Khi bà Lưu Thị Thám bị bệnh tim, nhờ sự giúp đỡ của ông tỉnh trưởng, bà Thám được đưa sang Mỹ chữa bệnh. Sang Mỹ, bà Thám có nhờ người mang thư về cho gia đình 1 lần. Năm 1967, ông Xe bán nhà, chuyển vào Vũng Tàu sinh sống, rồi bặt tin bà Thám đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *