Tìm người thân

MS13701: Phạm Thị Bạch Tuyết tìm bạn Hoàng Thị Thơm

Họ và tên: Hoàng Thị Thơm

Năm sinh: 1950

Năm thất lạc: 1975

Bà Phạm Thị Bạch Tuyết đăng ký tìm bạn Hoàng Thị Thơm, sinh năm 1950. Tại Lâm Đồng.

Trước năm 1975, bà Thơm xuống Sài Gòn ở nhờ bà con ở Cư xá Lữ Gia để đi học tại trường Phan Sào Nam. Bà Thơm chơi rất thân với bà Tuyết. Sau khi kết thúc học kỳ, bà Thơm trở về tỉnh Lâm Đồng rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *