Tìm người thân

MS8486: Phạm Thị Anh Thư tìm mẹ Phạm Ngọc Vân

Họ và tên: Phạm Ngọc Vân

Năm thất lạc: 1968

Chị Phạm Thị Anh Thư thất lạc gia đình khi được cho ở cô nhi viện vào năm 1968.

Theo giấy tờ còn lưu lại ở Cô nhi viện Hố Nai, Đồng Nai, chị Thư sinh ngày 11/12/1968, mẹ ruột là bà Phạm Ngọc Vân. Lúc đầu, cha mẹ ruột bế chị vào Cô nhi viện Hố Nai nhờ các sơ trông giúp nhưng không được đồng ý. Mấy ngày sau, ông bà mang chị cho dứt vào cô nhi viện. Người nhận là sơ Năng, bà chỉ biết cha mẹ ruột chị Thư khi đó là học sinh trường Trung học Ngô Quyền, Biên Hòa. Sau khi cho con, bà Vân và chồng quay lại cô nhi viện vài lần thăm chị Thư nhưng không gặp. Từ đó thì bặt tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *