Tìm người thân

MS16005: Phạm Thế Anh tìm cha Phạm Tiến Dũng

Họ và tên: Phạm Tiến Dũng

Năm thất lạc: 1991

Anh Phạm Thế Anh

Anh Phạm Thế Anh tìm cha Phạm Tiến Dũng, sinh năm 1950, quê Hà Tĩnh. Vợ là Nguyễn Thị Tuyết. Các con là Anh, Hùng, Hợp, Hạnh.

Trước năm 1991, ông Phạm Tiến Dũng sống cùng gia đình tại Kon Tum. Năm 1991, ông Dũng trúng mìn, bị cụt một tay. Thời gian này, ông Dũng bỏ nhà đi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]