Tìm người thân

MS3088: Phạm Thành Tuấn tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Tên cha: Minh

Năm thất lạc: 1975

Trước ngày đất nước thống nhất, Dũng là con một gia đình có ba là lính dù, mẹ ở nhà nội trợ chăm sóc cho Dũng và 1 em gái, thường gọi là Bé Tý. Ba tên Minh, mẹ tên Thu. Do ba thường xuyên vắng nhà, một hôm, mẹ dẫn hai anh em đi tìm ba. Đến 1 lộ đất đỏ lớn, mẹ bảo Dũng ngồi lề đường chờ để mẹ đưa em vào nhà dân xin nước uống. Hồi lâu không thấy mẹ ra, Dũng vào tìm thì không thấy mẹ và em đâu nữa. Dũng lưu lạc lên Sài Gòn, lang thang mãi cho đến khi được một gia đình nhận về nuôi.

Tình cờ, một hôm Dũng cùng chúng bạn ra sông Sài Gòn câu cá thì gặp ba Minh mặc dồ rằn ri, đi ngang qua. Hai ba con gặp nhau được lúc, rồi ba dẫn Dũng về nhà mẹ nuôi gửi lại. Từ đó, Dũng không còn gặp ba, cũng không lần nào dược nghe tin của mẹ và em gái.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *