Tìm người thân

MS19763: Phạm Thanh Dũng tìm chị Hòa và anh Thuận

Họ và tên: Tìm chị Hòa và anh Thuận

Tên cha: Mười Búp

Tên mẹ: Phạm Thị Biếu

Năm thất lạc: 1975

Gia đình rất mong biết tin bà Hòa, ông Thuận, sinh khoảng năm 1930 – 1933. Thất lạc năm 1975.

Cụ Phạm Thị Biếu lấy chồng tên là Mười Búp rồi theo chồng về vùng Su Đũa Bé, tỉnh Hậu Giang sinh sống. Vợ chồng cụ Biếu sinh được 3 người con nhưng một người đã mất lúc nhỏ, chỉ còn 2 người là Hòa và Thuận.

Năm 1945, có người quen gặp cụ Mười Búp ở Phụng Hiệp thì được biết cụ Biếu đã mất. Sau đó, gia đình đến Phụng Hiệp tìm bà Hòa và ông Thuận nhưng không có thông tin. Sau năm 1975, gia đình đến Hậu Giang hỏi thăm thì ghe nói chị em bà Hòa đã theo cha về Châu Đốc, An Giang sinh sống nhưng không có thông tin cụ thể để đi tìm.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *