Tìm người thân

MS15663: Phạm Quang Liêm tìm anh Phạm Ngọc Nghiễn

Họ và tên: Phạm Ngọc Nghiễn

Tên cha: Phạm Ngọc Bút

Năm thất lạc: 1954

Ông Phạm Quang Liêm mong biết tin anh Phạm Ngọc Nghiễn, sinh năm 1925, quê Thái Bình. Bố là cụ Phạm Ngọc Bút.

Khoảng năm 1942-1943, ông Phạm Ngọc Nghiễn vào Nam làm mộ phu cho đồn điền cao su. Năm 1954, trong họ có người gặp ông Nghiễn tại Sài Gòn. Ông Nghiễn cho biết mời từ Buôn Mê thuột xuống Sài Gòn, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]