Tìm người thân

MS6158: Phạm Phước Lộc tìm bác Lê Văn Tiếp

Họ và tên: Lê Văn Tiếp

Năm sinh: 1918

Năm thất lạc: 1945

Gia đình rất mong biết tin ông Lê Văn Tiếp, sinh năm 1918 cùng con cháu của ông. Năm 1945, ông Tiếp rời quê Thanh Hóa, thoát ly gia đình tham gia hoạt động cách mạng rồi bặt tin từ ngày đó.

Khi đi ông mang theo một mảnh vải màu đỏ và dặn em gái tên Mười ở nhà ngoan, lúc nào về sẽ mua kẹo cho em. Tuy nhiên, kể từ ngày đó, gia đình không biết tin tức gì về ông Tiếp

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *