Tìm người thân

MS7222: Phạm Phú Thành tìm chị Phạm Thị Dạn

Họ và tên: Phạm Thị Dạn

Năm sinh: Khoảng năm 1946-1948

Quê quán: Ấp Tân Mỹ - Xã Vĩnh Xương – Quận Điện Bàn – Quảng Tín

Tên cha: Phạm Sĩ

Tên mẹ: Đỗ Thị Thà

Năm thất lạc: Năm1962-1963

Anh Phạm Phú Thành

Anh Phạm Phú Thành

Anh Phạm Phú Thành, sinh năm 1953, rất mong tìm lại chị gái tên Phạm Thị Dạn, sinh khoảng năm 1946-1948. Thân sinh là ông Phạm Sĩ và bà Đỗ Thị Thà.

Chị Dạn là con gái lớn trong gia đình, các em là Dĩ, tức anh Thành, chị Trước và chị Nam. Trước đây, gia đình sinh sống tại Quảng Tín, ba chị thường đi câu lươn để đổi lấy gạo. Chị Dạn có thể còn nhớ chú ruột là ông Khả sống ở gần nhà chị, các em họ là Hai Khả, Ba, Bốn Nha, Năm Thọ, Sáu Bé và Tài.

Khoảng năm 1962-1963, hoàn  cảnh khó khăn nên gia đình nhờ cậu là ông Thứ, tên khác là Nhứt đưa chị Dạn đi làm giúp việc cho một gia đình ở Đà Nẵng. Không may ông Nhứt qua đời nên gia đình không biết tìm chị Dạn ở đâu.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *