Tìm người thân

MS3415: Phạm Như Sâm tìm chị Phạm Thị Đợi

Họ và tên: Phạm Thị Đợi

Quê quán: Thái Bình

Tên cha: Phạm Như Nhung

Tên mẹ: Phạm Thị Báu

Năm thất lạc: 1945

Ông Phạm Như Sâm đăng ký tìm chị gái là bà Phạm Thị Đợi, sinh khoảng năm 1944.  Cha mẹ là hai cụ Nhung và Báu.

Năm 1945, khó khăn đói kém, người cha đành cho con gái đi theo một nhóm người ở Hội Cứu bần đi ngang qua nhà. Khi đó, bà Đợi chỉ mới biết vịn tường tập đi.

Từ đó đến nay, gia đình không có thông tin gì về bà Đợi.

Cụ Phạm Như Nhung và cụ Phạm Thị Báu

Cụ Phạm Như Nhung và cụ Phạm Thị Báu

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *