Tìm người thân

MS10154: Phạm Huỳnh tìm hai em Phạm Chình và Phạm Tình

Họ và tên: Phạm Chình và Phạm Tình

Tên cha: Phạm Sinh

Tên mẹ: Trần Thị Em

Năm thất lạc: 1949

Ông Phạm Huỳnh

Ông Phạm Huỳnh

Ông Phạm Huỳnh đăng ký tìm hai em Phạm Chình, sinh khoảng năm 1939, và Phạm Tình, sinh khoảng năm 1942. Cha mẹ là hai cụ Phạm Sinh và Trần Thị Em.

Trước đây, gia đình sinh sống tại Duy Xuyên, Quảng Nam. Cụ Sinh làm nghề buôn bán tơ lụa nên thường xuyên đi xa. Khoảng năm 1945, cụ Sinh đưa vợ con đi tản cư vào Hoài Nhơn, Nghĩa Bình. Năm 1947, cụ Em mất. Năm 1949, cụ Sinh mất đột ngột, khi đó ông Huỳnh đi làm thuê không có ở nhà nên người cậu đã mang hai anh em Chình, Tình được gửi vào Trại mồ côi Dục Anh tại Phù Mỹ rồi bặt tin từ đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *