Tìm người thân

MS11030: Phạm Huyên Quý tìm mẹ Diệp Triều Thanh

Họ và tên: Diệp Triều Thanh

Năm thất lạc: 1995

Phạm Huyên Quý rất mong tìm mẹ Diệp Triều Thanh, mất tin tức từ năm 1995.

Quý sinh năm 1993, cha tên là Phạm Hoàng. Trước đây, gia đình sinh sống tại Tp. Hồ Chí Minh. Năm 1995, cha mẹ chia tay nhau, Quý được cha đưa ra Bình Thuận giao cho bà Nguyễn Thị Khả chăm sóc. Khoảng 2 tháng sau, ông cũng bỏ đi luôn nên Quý không được biết gì thêm về mẹ ruột của mình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *